Vstupné požiadavky:

- Žiadatelia musia mať najmenej 25 rokov. Môžete sa spojiť do tímu a vytvoriť film.

- Film môže trvať minimálne 1 minútu a maximálne 3 minúty.

- Film je možné na požiadanie vytvoriť s hudbou a titulkami.

- Film môžete natočiť pomocou fotoaparátu alebo telefónu. Digitálny materiál, ktorý pošlete, musí mať kvalitu aspoň 720p HD.

- Film pošlite na adresu info@tdm.vac.hu pomocou bezplatného systému Giant File Transfer. Do predmetu napíšte Hello Vác! Filmová súťaž TikTok

- Nižšie uvedený formulár žiadosti je potrebné zaslať ako prílohu e-mailu. Ak má žiadateľ alebo osoba (osoby) v jeho filme menej ako 18 rokov, pripojte k žiadosti súhlas zákonného zástupcu.

- Termín na predloženie žiadosti je do polnoci 20. mája 2023

- Žiadateľ musí vlastniť všetky práva na film.

- TDM Vác a okolie vyberie najlepšie filmy z filmov prihlásených do súťaže na základe rozhodnutia odbornej poroty.

- O desiatich filmoch, ktoré porota vyhodnotí ako najlepšie, sa bude hlasovať online na stránke visitvac na Facebooku.

- Víťazné filmy a ich tvorcovia budú predstavení na verejnom podujatí prístupnom novinárom. Prví traja víťazi budú odmenení darčekovým balíčkom.

- Vyhlásenie výsledkov: 15. júna 2023.