VŠETKY ATRAKCIE

Vác TOP 10

Most Hubový potok

Inštitút nepočujúcich-nemých

Kostol bielych

Kalvária

Veľkňazský palác

Františkánsky kostol Svätého Kríža

Trojičný stĺp

Kúria

Kolodkove sochy

Pamätník Honvéd

Pamätník prvej svetovej vojny

Františkánsky kláštor Vác - Piaristická rozhľadňa

Grécky chrám

Výstavný priestor pod kostolom svätého Michala

Špicatá veža

Nemocnica milosrdenstva a gréckokatolícka kaplnka

Kaplnka Karolíny

Naberací dom

Kaplnka sv. Líšky

Synagóga

Evanjelický kostol

Váciho väznica a väzenie

Socha Attilu

Panónsky dom