Hrad Váci

Zámok Váci - foto: Péter Szulmann

Foto: Péter Szulmann

2600 Vác, Géza király tér 1.

Z druhej strany je z diaľky vidieť kostolnú vežu na vyvýšenine, kde kedysi stál hrad Váci. 

Výber miesta je už legendárny, pretože sa verí, že László a princ Géza uvažovali o stratégii v predvečer bitky so Šalamúnom, keď sa Lászlóovi zjavil anjel, ktorý na druhý deň predpovedal víťazstvo bitky. Geza zložil sľub, ak sa splní, postaví na tomto mieste kostol. Tak to bolo aj v tomto prípade a neskôr bol kráľ Géza I. pochovaný v krypte kostola podľa vtedajšieho zvyku. 

Váca však nešetrili ani búrlivé obdobia dejín. Spočiatku bol chrám zničený v dôsledku tatárskej invázie. Prestavali ho naši neskorší králi natoľko, že v XV. Storočí bol za biskupa Miklósa Bátoriho označovaný ako humanistická citadela. Biskup Báthori bol strýkom kráľa Mateja, kráľ rád trávil čas v našom meste. Báthory kostol a palác boli prestavané podľa najmodernejšieho štýlu tej doby. Po Budíne a Vyšehrade bol hrad Vác najkrajším miestom obdobia renesancie. 

Z hradu sa nezachovalo takmer nič, niektoré jeho interiéry sa však dajú obdivovať dodnes. Vyrezávané kamenné zábradlia (balustiká) a 2 erby drevorezieb nájdete v origináli dnešnej katedrály. Ďalšie poklady možno nájsť v múzeu Ignáca Tragora, diecéznej zbierke a františkánskom kostole

Po tureckej ére mi takmer nič nepripomínalo bývalé bohatstvo a nádheru. Kostol, ktorý dnes môžete vidieť, je kostol františkánskeho rádu a budova kláštora vedľa neho je teraz piaristickým vyhliadkovým centrom, ktoré je Metodickým centrom kariérového poradenstva. Okrem novej budovy je vzrušujúce vidieť archeológov, ktorí dodnes pracujú a získavajú stredoveké mačiatka z vykopávok vedľa budovy. 

Pri pohľade z brehov Dunaja môžete vidieť originálny detail mestského múru so sochou kráľa Gézu I. (vytvoril János Blaskó ml.) Ak ste vo Váci, určite stojí za to chodiť okolo a nasávať atmosféru historickej časti mesta. 

Foto: László Wachtler