Migazzi Kristóf

Vác nagy városépítője

Egy váci városnézés alkalmával akkor is találkozol Migazzi Kristóf érsek-püspök áldozatos munkájának nyomaival, ha nem is tudsz róla. Hogyan lehetséges ez? 

Migazzi Kristóf a mai városkép kialakításában jelentős szerepet játszott. Az ő idejében készült el a váci Nagyboldogasszony-székesegyház, a Theresianum, a mai városháza, a diadalív, a Püspöki Palota, az Irgalmasok Kórháza, és a Hétkápolna. További érdekesség, hogy a püspök Mária Terézia látogatásának tiszteletére csatornáztatott, utcát köveztetett, és egyesítette Váccal Kisvácot. 

25 évi kormányzása alatt fölvirágoztatta a várost, egyszerre gondoskodott a város felvirágozatásáról és a helyi lakosok jólétéről. 

Érdekességek a kormányzása idejéről:

  • Megparancsolta, hogy minden háztulajdonos söpörje föl szombatonként a háza előtti utcarészt
  • Eltiltotta a pipázást, büntette a káromkodást, beleavatkozott a mulatozásokba is, és fékezte a helyi lakosok játékszenvedélyét. 
  • Őrködött az erkölcs felett, ezért megszüntette a fonóházi összejöveteleket.
  • Megállapította a termények árát, és nem engedte alattvalóit kiuzsorázni.
  • Kórházat, és két szegényházat alapított.
  • A veszettségtől tartva elrendelte, hogy a háztulajdonosok csak egy, a mészárosok pedig két kutyát tartsanak, ezeket is csak megkötözve.
  • Szabályozta a szegény-ügyet, csak az lehetett koldus, aki a város terheit viselve szegényedett el, és a szentszéktől engedélyt kapott. 
  • A gyanús és rosszéletű személyeket megvizsgálták és kiűzték a városból. 
  • Példát mutatott a komlótermesztésre és selyemhernyó tenyésztésre.

Migazzi Kristóf váci püspök munkásságának elismeréseként 2017. szeptember 2-án került sor a Migazzi szobor felavatására és a Migazzi emlékdíjak ünnepélyes átadására a Püspöki Palota előtt.