A váci Hétkápolna

A váci Hétkápolna és az Aranyszarvas legendája

A Hétkápolnához kapcsolódó legendák és a forrás gyógyító vize miatt a terület népszerű kiránduló- és zarándokhely a városban, a kegyhely keletkezése összefügg Vác városának eredetével. Mit érdemes tudnod a Hétkápolna történetéről?

A Salamon királlyal háborúzó Géza és László hercegek a mogyoródi csata (1074) előtt ezen a tájon tartózkodtak. Lászlónak, a későbbi szent királynak látomása volt: egy angyal szállt le az égből, és a királyi koronát Géza fejére tette – ezzel jelezte, hogy az uralkodás joga őt illeti meg. Géza fogadalmat tett: ha győz, templomot építtet a Boldogságos Szűznek. A győztes csata után a felépítendő templom helyét keresték, amikor egy szarvas jelent meg nekik, agancsain égő gyertyákkal. Ő mutatta a templom helyét. 

Egy váci asztalosmester és családja súlyos betegségből felépülve, s fogadalmát beváltva a Pozsonyhoz közeli Mária-völgy kegyszobrának képmását állíttatta fel a forrás közelében. Így lett a képnek egy időben Kúti Kép a neve. A hamarosan meginduló búcsújárások hatására a képet az itt emelt templom főoltárára helyezték. 

1769-ben a kápolnához vezető út mellett Wirth Ferenc váci kanonok-kisprépost felállíttatta a Mária hét örömét és hét fájdalmát megörökítő képoszlopokat. Innen kapta a hely máig élő nevét: Vác-Hétkápolna. A főoltáron lévő, megkoronázott kegykép körül üveg alatt számos fogadalmi ajándéktárgy jelzi Szűz Mária közbenjárását, az imameghallgatásokat és a csodás gyógyulásokat. A templomot Mária nevére szentelték fel. 

A forrás vizéből sok búcsús orvosságnak visz haza. A búcsú idején szokásos nagy kirakodóvásárt a város egy másik pontján tartják meg.